< Адвокати и Правни Съветници. Юридически услуги и Консултации

БГ Български език    EN English

Адвокати.Правни съветници.Юридически консултации

 

ПРАВНА КЪЩА ЕЛЕВАТ ЕООД е дружество за правни и финансови консултации с повече от 16 години история и опит в предоставянето на юридически услуги на местни и чуждестранни клиенти, държавни и общински органи и организации, специализирано в областта на търговското, международно, административно, финансово и гражданско право.

ПРАВНА КЪЩА ЕЛЕВАТ започва дейността си през 1994 год. под формата на гражданско дружество и е регистрирана като дружество с ограничена отговорност през 1995 година.

С цел да посрещне специфичните нужди на новосформиращия се отворен пазар в България, дружеството първоначално специализира в областта на приватизационното право и приватизационните сделки.

От 1998 год в продължение на няколко години, в качеството на официално оправомощен „приватизационен посредник” на Столична общенска агенция за приватизация, компанията участва в провеждането на някой от най – значимите приватизационни процедури.

Нашият опит в процеса на преминаване на държавната и общинска собственост в ръцете на частноправни субекти включва специализирани правни услуги като: подготовка на подробни правни и финансови анализи и оценки на предприятия, становища по приватизационни договори, подготовка на проекто – документация,  протоколи, решения, молби и др., юридически консултации и съвети в процеса на водене на преговори и срещи и т.н

Някои от постиженията на нашия екип са участия в приватизационните процедури на някой от най – големите предприятия в страната – производители, търговци и разпространители в областта на хранително – вкусовата промишленост, поддържащи най – голямата мрежа от производствени обекти, заводи, цехове, складови бази и магазини като: Хранителни стоки ЕАД, Кулинар ЕАД, НарМаг ЕАД и др.

През следващото десетилетие от историята си, дружеството разширява своята дейност в областта на концесионното и застрахователно право, граждански процес, търговско и гражданско право, интелектуална собственост, морско право и др.

Дружеството е работило по проекти, възложени от държавни и общински органи на власт като Министерство на Околната Среда и Водите /подготовка на концесионни анализи на минерални води и др./, успешно сме предоставяли правна защита и представителство на местни и чуждестранни лица в съдебни процеси срещу големи частни и държавни корпорации като Държавен Застрахователен Институт /ДЗИ/, консултали сме Министерство на транспорта в договора за строителството на новия терминал на Летище София и др.

Професионалната история и опит на ПРАВНА КЪЩА ЕЛЕВАТ включва юридически услуги, съвети и контакти с голям брой местни и мултинационални търговски компании като: „Компания за луксозни хотели” АД, "Hilton International" Co - USA, "Cibex - International" S.A.-France, “E.Edhardt y Compania” S.A. – Spain, “Inebolu Denizcilik Sanayi ve Ticaret” JSC – Turkey, Gastroymontaj JSC – Bulgaria, Vodkanalproekt – Metalproekt Ingeneering JSC - Bulgaria, “Chistota – Sofia” AD - Bulgaria, JTI Ltd, юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения, организации в областта на екологията и научнито изследователеската дейност и др.

В качеството на юридически съветник на някой от най – старите строителни и проектантски компании в България, към настоящия момент екипът на дружеството е придобил  задълбочени познания и компетентност в договарянето на газопреносно и пътно строителство, включително изготвянето на юридически становища и проекто – договори съобразно условията на Международната федерация на архитектите и инженерите – консултанти (ФИДИК), подготовка за участия в процедури по възлагане на обществени поръчки, договори за консорциуми и т.н във връзка с някой  от най - големите поръчки в страната - голяма част, от които успешно спечелени от нашите корпоративни клиенти.

Екипът на ПРАВНА КЪЩА ЕЛЕВАТ се състои от високо квалифицирани професионални юристи, възпитаници на най-престижните институции в България, придобили сериозен опит в страната и чужбина. Нашите правни съветници притежават квалификации в областта на международното право и отношения, администрацията и правораздаването, владеят на най-високо ниво английски, немски и руски езици.

От самото начало на своята дейност  и до сега, ние се стремим да влагаме всички усилия с цел удовлетворяване нуждите на нашите Клиенти с точност, лоялност и професионализъм.

 

ПРАВНА КЪЩА ЕЛЕВАТ ЕООД

София - България

2012 год