БГ Български език    EN English

Услуги и сфери на дейност

ПРАВНА КЪЩА ЕЛЕВАТ е специализирана в предоставянето на пълно юридическо обслужване на корпоративни клиенти, в това число юридически консултации и съвети, подготовка на правна документация (договорни съглашения, протоколи, искови молби, заявления, правни становища и анализи и т.н), провеждане на преговори и участие в срещи в областта на:

  • Стопанско право (Корпоративно, Търговско, Инвестиционно, Данъчно, Несъстоятелност, Търговски сделки, Граждански сдружения, Обществени поръчки и др.)
  • Вещно право (Разпоредителни сделки с недвижими имоти за жилищни и индустриални нужди, Ипотеки, Залози, Регулация и Планиране, Концесии и др)
  • Трудово право (Трудови Договори, Правни спорове и др
  • Гражданско Право (Преговори, Гражданскоправни сделки - Договори, Пълномощни и др.)
  • Морско право (Разпоредителни сделки с морски съдове и др)

Дружеството предлага правно обслужване на корпоративни клиенти на принципите на:

  • Абонаментно обслужване (6 и 12 месечни договори) като Корпоративен съветник на Клиента, даващ възможност на Клиента да ползва пълно и неограничено юридическо обслужване за договорения срок при заплащане на твърда месечна такса
  • Договор за юридическо обслужване за конкретен случай - със заплащане на инвестираното в юридическата услуга време съобразно почасово определена такса.