< Адвокатска къща,Правна,Къща,Адвокатска,Кантора,Юрист,Право,София Адвокатска къща,Правна,Къща,Адвокатска,Кантора,Юрист,Право,София Адвокатска къща,Правна,Къща,Адвокатска,Кантора,Юрист,Право,София Адвокатска къща,Правна,Къща,Адвокатска,Кантора,Юрист,Право,София

БГ Български език    EN English

Концесии

 • Разпоредителни сделки с недвижими имоти /предварителни договори, проекти за нотариални актове за покупко - продажба, учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти и др/
 • Кадастър и Регулация
 • Представителство и Спорове
 • Правни и Финансови анализи във връзка с инвестициите
 • Посредничество

 • Предоставяне на информация относно обявени за предоставяне на концесия обекти
 • Предоставяне на информация, правни и финансови проучвания на обекти, представляващи конкретен инвеститорски интерес
 • Изготвяне на концесионни анализи
 • Подготовка на документи за участие в конкурси за предоставяне на концесия върху конкретен обект
 • Изготвяне на договор за предоставяне на концесия
 • Представителство при сключване на концесионния договор