БГ Български език    EN English

Облигационно и трудово право

  • Подготовка на всички видове наименовани и ненаименовани договори, отговарящи на интереса и целите на страните
  • Представителство в преговори, становища и консултации
  • Трудови договори
  • Становища по приложението на Кодекса на Труда
  • Защита интересите на работника/работодателя в спорове и обжалване