БГ Български език    EN English

Обществени поръчки

  • Изготвяне и проверка на документация за участие в Процедури по възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки
  • Подготовка на проекто - договори и становища /в това число Договори за учредяване на Консорциуми, Joint Ventures с международно участие, Договори по ФИДИК, Договори за проектиране и строителство в специфични области на икономиката - газопреносни мрежи, пречиствателни станции и др/
  • Представителство и консултации при водене на преговори
  • Обжалване и т.н