БГ Български език    EN English

Йоана Кирчева

Образование:

Студент в Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Юридически Факултет /3ти курс/

Професионален опит:

  • От 2008 - Административен сътрудник в Правна къща Елеват

Езици: Английски, Немски

E-mail: office@elevat.com