БГ Български език    EN English

Тодор Василев Тодоров

Образование:

Магистърска степен по "Право". Възпитаник на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" /1996/.

1998 - 1999 - Съдебен Кандидат в Софийски Районен Съд

 

Професионален опит:

1996 - 2003 - Юридически съветник в Правна Къща Елеват

2003 - 2011 - Началник Отдел "Правен" - Газстроймонтаж АД, гр. София

От 2011 - Юридически съветник - Правна къща Елеват

 

Статии и Публикации по различни правни въпроси, публикувани от медия Новинар

Области на практика: Трудово Право, Корпоративно, Финансово, Гражданско, Вещно право /Договори за строителство, договаряне съобразно условията на ФИДИК, Консорциуми и Граждански Дружества, Процедури за възлагане на обществени поръчки, Спорове и Обжалване и др/

Чужди езици: Испански, Руски /работно ниво/

E-mail: ttodorov@elevat.com